wrapper

اطلاعیه ها

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ شاخص و متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران در دی ١٤٠١


نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۰.۶ درصد رسیده است.
شاخص و متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران در دی ١٤٠١

به گزارش ایلنا، نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۰.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠)

در دی ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۹۱.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٧٤, ٣)، ٩.٨ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در دی ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۹.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه دی ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۱ درصد)، ٥.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در دی ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۶۶.۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٥٢.١ درصد) ١٣.٩واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۰.۶۶ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

در دی ماه ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ٥٤٩٢٦٣ و ٥٢٧٧٩٧ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ١١١٨٦٢٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٧٨٨٤٣ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

تاریخچه تأسیس اتحادیه

حمل و نقل بعنوان بخش يا نظام بنيادين در ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... هر كشور محسوب مي‌شود و بهمين جهت دستيابي به نظامي قوي ، مستحكم، هماهنگ و كارآمد در حمل و نقل وارتباطات، از ضرورتهاي اساسي كشور است و بدين لحاظ اين صنعت در زمره امور زيربنايي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود    ادامه...

آمار بازدیدکنندگان

امروز 44

دیروز 81

هفته 462

ماه 125

مجموع 563771

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اخبار اتحادیه با خبر شوید .